Opłaty

Bieg Piekarczyka (10 km):

1. W Biegu Piekarczyka na 10 km  obowiązują opłaty w wysokości:
– 20,00 PLN dla pierwszych 100 mieszkańców Elbląga – pakiet startowy bez koszulki technicznej z uiszczoną opłatą.
– 30,00 PLN płatne do 22.05.2017 – pakiet startowy bez koszulki technicznej
– 50,00 PLN płatne do 22.05.2017 – pakiet startowy + koszulka techniczna
– 80,00 PLN płatne w dniu imprezy w biurze zawodów – bez pakietu startowego
2. Termin wpłaty rozumiany jest jako data przyjścia przelewu na konto wykonawcy.
3. Podczas rejestracji można dokonać płatności online przez system DotPay.
4. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
5. W przypadku wpływu opłaty startowej na wskazane w regulaminie konto po 22.05.2017 roku nie gwarantuje się zawodnikowi/zawodniczce otrzymania pełnego pakietu startowego.
6. Wykonawca wystawia faktury VAT wyłącznie na żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. O fakturę można poprosić wysyłając dane do faktury oraz dane do jej wysyłki przez formularz kontaktowy dostępny na oficjalnej stronie internetowej imprezy www.biegpiekarczyka.pl w dziale „KONTAKT” -> „FORMULARZ KONTAKTOWY”.
7. Dokonując zgłoszenia na zawody uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie faktury w formie elektronicznej przez firmę MOSIR zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661).
8. Wpisowe pobierane jest od uczestników w celu sfinansowania imprezy Bieg Piekarczyka.
9. Uczestnictwo w Mini Biegu Piekarczyka – ENDURO KID jest bezpłatne.