Organizatorzy

ORGANIZATORZY
1. Urząd Miejski w Elblągu – Departament Edukacji i Sportu
2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu
WSPÓŁORGANIZATORZY
1. Szkoła Podstawowa Nr 16 w Elblągu