Organizatorzy

ORGANIZATORZY
1. Urząd Miejski w Elblągu – Departament Edukacji i Sportu
2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu
WSPÓŁORGANIZATORZY
1. Szkoła Podstawowa Nr 16 w Elblągu
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Elblągu
3. Międzyszkolny Klub Sportowy „TRUSO” w Elblągu
4. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Elblągu