Regulamin

XI ELBLĄSKI ULICZNY BIEG PIEKARCZYKA
DYSTANS BIEGU GŁÓWNEGO 10 KM

ELBLĄG, 02.06.2019 r.

 

I. ORGANIZATORZY

 1. Urząd Miejski w Elblągu – Departament Edukacji i Sportu
 2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu.

 

II. WSPÓŁORGANIZATORZY

 1. Szkoła Podstawowa Nr 16 w Elblągu

 

III. CEL

 1. Upowszechnienie biegania jako formy rekreacji ruchowej.
 2. Promocja Elbląga, jako miasta przyjaznego ludziom aktywnym.
 3. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Elbląga i okolic.

 


IV. TERMIN I MIEJSCE

 1. Start Biegu Głównego: 02.06.2019 r (niedziela), godz. 11:00.
 2. Start i meta: Elbląg, ul. Teatralna (obok Placu Jagiellończyka).
 3. Biuro zawodów będzie mieściło się w budynku lodowiska „Helena” MOSiR, ul. Karowa 1, 82-300 Elbląg.
 4. Zaplecze socjalne (szatnie) oraz depozyt dla startujących będą mieściły się w budynku lodowiska „Helena” MOSiR, ul. Karowa 1, 82-300 Elbląg.

 

V. PROGRAM IMPREZY

Sobota, 01.06.2019 r.

16.00 – 19.00 wydawanie pakietów startowych w biegu głównym oraz kart startowych w Mini Biegu Piekarczyka – VI ENDURO KID – biuro zawodów lodowisko „Helena” MOSiR ul. Karowa 1, 82-300 Elbląg.

Niedziela, 02.06.2019 r.

 1. Mini Bieg Piekarczyka – VI ENDURO KID

8:00 – 8:40      Wydawanie kart startowych – biuro zawodów lodowisko „Helena” MOSiR ul. Karowa 1, 82-300 Elbląg.
8:45                 Otwarcie zawodów.
8:50                 Start biegu dzieci 14-15 lat                                                       (600 m.)
9:00                 Start biegu dzieci 12-13 lat                                                       (400 m.)
9:10                 Start biegu dzieci 9-10-11 lat                                                    (300 m.)
9:20                 Start biegu dzieci 7-8 lat                                                            (200 m.)
9:30                 Start biegu dzieci 5-6 lat                                                            (200 m.)
9:40                 Start biegu dzieci z rodzicami lub samodzielnie 3-4 lata     (100 m.)
9:50                 Start biegu dzieci z rodzicami 0-2 lata (chwyt za rękę)         (50 m.)

 1. Bieg Główny Piekarczyka na 10 km (2 pętle po 5 km) – bieg kobiet i mężczyzn

08:00 – 10:30 Wydawanie pakietów startowych – biuro zawodów lodowisko „Helena” MOSiR ul. Karowa 1, 82-300 Elbląg.
11:00               Bieg Piekarczyka na 10 km (2 pętle po 5 km) – bieg kobiet i mężczyzn
12:30               Zamknięcie trasy
13:00               Ceremonia wręczenia nagród w biegu głównym (scena na Placu Jagiellończyka)

 

VI. DYSTANS I TRASA

 1. Mini Bieg Piekarczyka – VI ENDURO KID 50/100/200/300/400/600 m.

Trasa: pętle na ulicy Teatralnej

 1. Bieg Piekarczykana dystansie 10 km (2 pętle po 5 km)  Start – Meta  ul. Teatralna (obok Placu Jagiellończyka).

Trasa: ulice: Teatralna, 12 Lutego, Armii Krajowej, Pocztowa, Rycerska, Drzewna, Zamkowa, Wapienna, Bulwar Zygmunta Augusta, Wodna, Giełdowa (Most Wysoki nad rzeką Elbląg), Wybrzeże Gdańskie, Most Niski nad rzeką Elbląg, „agrafka” na Bulwarze Zygmunta Augusta, Studzienna, Wodna, Rybacka, Stary Rynek (pod Bramą Targową), Stoczniowa, Ofiar Sprawy Elbląskiej, Niska, Browarna, rondo, Teatralna (koniec 1 pętli).

 1. Oznaczenia długości trasy co 1 km. Trasa płaska z jednym podbiegiem na ul. Teatralnej i jednym zbiegiem na ul. 12 Lutego. Asfalt 75 % i kostka brukowa 25 %.
 2. Limit czasu ukończenia zawodów – 1 godzina i 30 minut.
 3. Trasa posiada atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

 

VII. BIURO ZAWODÓW
Biuro zawodów czynne będzie 1 czerwca (sobota) w godz. 16:00-19:00 oraz w dniu imprezy,
2 czerwca (niedziela), w godz. 8:00-13:00 w budynku lodowiska „Helena” MOSiR, ul. Karowa 1,
82-300 Elbląg.

 

VIII. PUNKTY ODŚWIEŻANIA
W punktach odświeżania dostępna będzie woda pitna.

 

IX. TOALETY PRZENOŚNE
Toalety przenośne ustawione będą na Placu Jagiellończyka.

 

X. POMIAR CZASU
Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez profesjonalną firmę pomiarową.

 

XI. KLASYFIKACJE I KATEGORIE WIEKOWE
1. Klasyfikacje i kategorie wiekowe kobiet (decyduje rok urodzenia, a w przypadku K16 warunek ukończenia 16 lat w dniu startu)
K (generalna kobiet)
K 16 (16-19 lat)
K 20 (20-29 lat)
K 30 (30-39 lat)
K 40 (40-49 lat)
K 50 (50-59 lat)
K 60+ (60 lat i więcej)

Klasyfikacje i kategorie wiekowe mężczyzn (decyduje rok urodzenia, a w przypadku M16 warunek ukończenia 16 lat w dniu startu)
M (generalna mężczyzn)
M 16 (16-19 lat)
M 20 (20-29lat)
M 30 (30-39 lat)
M 40 (40-49 lat)
M 50 (50-59 lat)
M 60 (60-69 lat)
M 70+ (70 lat i starsi)

 

XII. KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA

 1. W biegu mogą wziąć udział drużyny reprezentujące firmy, instytucje, fundacje oraz stowarzyszenia sportowe.
 2. Drużyna składa się z minimum pięciu osób i tworzą ją zawodnicy, którzy dokonali wcześniejszej pełnej rejestracji za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej www.biegpiekarczyka.pl.
 3. Zgłoszenia całej drużyny dokonuje kierownik jednostki lub upoważniony przedstawiciel.
 4. Warunkiem dopuszczenia drużyny do biegu będzie poprawne wypełnienie listy (podajemy imię
  i nazwisko zawodników) i przesłanie jej do dnia 24.05.2019 r. do godz. 23:59 na adres e-mail organizatora: imprezy@mosir.elblag.eu. W tytule należy podać: „XI Bieg Piekarczyka – klasyfikacja drużynowa”.
 5. Prowadzona będzie wyłącznie klasyfikacja generalna.
 6. Wynik końcowy drużyny stanowi suma czasów uzyskanych przez pięciu pierwszych zawodników. Zwycięży drużyna, której suma czasów będzie najmniejsza.
 7. W przypadku uzyskania jednakowych wyników przez więcej niż jedną drużynę, o miejscu w klasyfikacji końcowej zdecyduje czas najlepszych zawodników w poszczególnych drużynach.
 8. W przypadku, gdy bieg ukończy mniej niż pięciu zawodników, drużyna nie zostanie sklasyfikowana.
 9. Drużyny, które w klasyfikacji generalnej zajmą miejsca I – III, otrzymają puchary.

 

XIII. NAGRODY

 1. W Mini Biegu Piekarczyka – VI ENDURO KID uczestnicy otrzymują okolicznościowy medal.
 2. W Biegu Piekarczyka na 10 km trzy pierwsze zawodniczki i trzech pierwszych zawodników w klasyfikacji generalnej otrzymują otrzymują pamiątkowe statuetki oraz nagrody pieniężne (I – 500 zł, II – 300 zł, III – 200 zł).
 3. Pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymują pamiątkowe statuetki oraz nagrody finansowe: (I – 200 zł, II – 150 zł, III – 100 zł.).
 4. Nagrody pieniężne płatne będą bezpośrednio po zakończeniu biegu w biurze zawodów. Zwycięzcy poszczególnych kategorii zobowiązani będą do wypełnienia stosownego formularza.
 5. Klasyfikacja generalna nie dubluje się z klasyfikacjami wiekowymi.
 6. W przypadku zgłoszenia się mniej niż 3 zawodników/zawodniczek w kategorii, może nastąpić połączenie z niższą kategorią wiekową.
 7. Każdy zawodnik, który ukończy Bieg Piekarczyka na dystansie 10 km otrzyma okolicznościowy medal.

 

XIV. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W zawodach na 10 km mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu, mają ukończone 16 lat i przedstawią swój dokument tożsamości ze zdjęciem, oraz podpiszą oświadczenie o starcie z własnej, nieprzymuszonej woli.
 2. W biegu głównym niepełnoletni zawodnicy winni obligatoryjnie przedstawić pisemną zgodę rodzica lub prawnego opiekuna.
 3. W Małym Biegu Piekarczyka – VI ENDURO KID rodzic lub prawny opiekun winien obligatoryjnie przedstawić pisemną zgodę, dowód tożsamości i legitymację szkolną dziecka.

 

XV. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia do głównego Biegu Piekarczyka na 10 km oraz na Mini Bieg Piekarczyka – VI ENDURO KID będą przyjmowane jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej www.biegpiekarczyka.pl . Wchodząc na stronę www.biegpiekarczyka.pl i klikając w menu „ZGŁOSZENIA” -> „FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY”, pojawi się szczegółowa instrukcja dotycząca zapisów, które są realizowane przez system zapisów www.elektronicznezapisy.pl
 2. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest po założeniu konta lub jeśli zawodnik posiada już konto, to po zalogowaniu się do panelu zawodnika na stronie www.elektronicznezapisy.pl
 3. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i zaksięgowaniu opłaty startowej zawodnik będzie umieszczony na liście startowej.
 4. Podczas rejestracji przez formularz zgłoszeniowy zawodnik ma możliwość zakupienia koszulki technicznej biegu. Organizator gwarantuje pakiet z koszulką tylko do 09.05.2019r.
 5. Po wniesieniu opłaty startowej zawodnikowi zostanie nadany numer startowy.
 6. O terminie zgłoszenia decyduje data zaksięgowania przelewu na konto bankowe Organizatora. Wszystkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.
 7. W biegu głównym obowiązuje limit uczestników 999 osób.
 8. W przypadku osiągnięcia limitu 999 uczestników zapisanych i opłaconych rejestracja zostaje zamknięta.
 9. Zgłoszenia w formie elektronicznej przyjmowane będą do dnia 24.05.2019 r. Po tym terminie dopisanie się do listy startowej nie będzie możliwe.
 10. Zgłoszenia do Mini Biegu Piekarczyka – VI ENDURO KID przyjmowane będą do dnia 24.05.2019 r., po tym terminie dopisanie się do listy startowej nie będzie możliwe.

 

XVI. WPISOWE

 1. W Biegu Piekarczyka na 10 km obowiązują opłaty w wysokości:
  – 30.00 PLN – pakiet startowy bez koszulki technicznej
  – 50.00 PLN – pakiet startowy + koszulka techniczna.
 2. W Mini Biegu Piekarczyka – VI ENDURO KID obowiązuje opłata startowa w wysokości 10.00 PLN płatna do 24.05.2019 r.
 3. Termin wpłaty rozumiany jest jako data przyjścia przelewu na konto wykonawcy.
 4. Podczas rejestracji można dokonać płatności online przez system Tpay.
 5. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
 6. W przypadku wpływu opłaty startowej na wskazane w regulaminie konto po 24.05.2019 roku nie gwarantuje się zawodnikowi/zawodniczce otrzymania pełnego pakietu startowego.
 7. Wykonawca wystawia faktury VAT wyłącznie na żądanie uczestnika zgodnie z obowiązującymi przepisami. O fakturę można poprosić wysyłając dane do faktury oraz dane do jej wysyłki przez formularz kontaktowy dostępny na oficjalnej stronie internetowej imprezy www.biegpiekarczyka.pl w dziale „KONTAKT” -> „FORMULARZ KONTAKTOWY”.
 8. Dokonując zgłoszenia na zawody uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie faktury w formie elektronicznej przez firmę MOSiR zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661).
 9. Wpisowe pobierane jest od uczestników w celu sfinansowania imprezy Bieg Piekarczyka.

XVII. WYNIKI

Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów www.biegpiekarczyka.pl oraz rozesłane do uczestników SMS.

 

XVIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe uczestników Biegu Piekarczyka będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
 2. Dane osobowe uczestników Biegu Piekarczyka będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE, L.119/1 z dnia 04.05.2016 r.), zwanego dalej RODO oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą.
 3. Administratorem danych osobowych, prowadzącym operacje przetwarzania danych osobowych, jest Organizator. Kontakt do Inspektora danych osobowych u Organizatora: e-mail: iod@mosir.elblag.eu.
 4. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego rozdziału w związku z udziałem w Biegu Piekarczyka obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 5. Uczestnik ma prawo:

a) żądania od Organizatora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
c) przenoszenia danych,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu Piekarczyka oraz Mini Biegu Piekarczyka – VI ENDURO.
 2. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z RODO oraz Ustawą. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
 3. Dane osobowe uczestników Biegu Piekarczyka oraz Mini Biegu Piekarczyka – VI ENDURO KID nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 4. Dane osobowe uczestników Biegu Piekarczyka oraz Mini Biegu Piekarczyka – VI ENDURO KID będą przechowywane przez okres 10 lat.

 

XIX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Biegiem Piekarczyka należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem w dniu imprezy w Biurze Zawodów do godz. 12:30.
 2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje dotyczące Biegu Piekarczyka Organizator rozpatrywać będzie w dniu imprezy w godz. 12.30 -13.00.
 4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Biegu Piekarczyka będzie ostateczna.

 

XX. UWAGI KOŃCOWE

 1. Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi dnia 02.06.2019 r. o godz. 10:30.
 2. Odbiór pakietów startowych możliwy będzie:
  – w Biurze Zawodów – hala lodowiska „Helena” ul. Karowa 1 w dniu 01.06.2019 r. w godz. 16:00 – 19:00 oraz w dniu 02.06.2019 r. w godz. 8:00 – 10:30. Po tym terminie odbiór pakietów startowych nie będzie możliwy.
 3. W ramach pakietu startowego zawodnik otrzyma: numer startowy, agrafki, torbę oraz bon na posiłek po zawodach – okolicznościową koszulkę techniczną (opcjonalnie).
 4. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
 5. Organizator ubezpiecza zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 6. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną.
 7. Odbiór nagród i statuetek może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
 8. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
 9. Organizator nie zapewnia noclegów dla zawodników.
 10. W Biegu Piekarczyka nie będą wymagane licencje PZLA.
 11. Decyzje służb medycznych dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 12. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin.
 13. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę zawodów. W szczególności zabrania się poruszania po trasie zawodów na rowerach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora.
 14. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami, Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy.
 15. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 16. Trasa przebiegać będzie ulicami Elbląga, na których odbywać się będzie ograniczony ruch samochodowy. Trasa będzie oznaczona i oddzielona od ruchu samochodowego.
 17. W trakcie zawodów obowiązuje całkowity zakaz opuszczania trasy i wbiegania na pasy jezdni, nie będące częścią trasy. Wtargnięcie zawodnika na pasy jezdni, na których odbywać się będzie ruch samochodowy grozi dyskwalifikacją.
 18. W trosce o bezpieczeństwo uczestników imprezy Organizator zwraca się z prośbą o bezwzględne stosowanie się do uwag Policji, Straży Miejskiej oraz innych służb porządkowych.
 19. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

 

Organizatorzy