Regulamin

REGULAMIN

XV ULICZNY ELBLĄSKI BIEG PIEKARCZYKA
BIEG GŁÓWNY 10 KM

BIEG TOWARZYSZĄCY 5 KM

MINI BIEG PIEKARCZYKA

ELBLĄG, 09.06.2024 r.

I. ORGANIZATORZY
1. Urząd Miejski w Elblągu – Departament Kultury, Sportu i Rekreacji
2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu
3. Partnerzy Biegu: 43 Batalion Lekkiej Piechoty w Braniewie, 4 W-M Brygada Obrony Terytorialnej, Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu

II. CEL
1. Upowszechnienie biegania jako formy rekreacji ruchowej.
2. Promocja Elbląga, jako miasta przyjaznego ludziom aktywnym.
3. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Elbląga i okolic.

III. TERMIN I MIEJSCE
1. 09.06.2024 r. (niedziela) – godz. 11:00 – start Biegu Głównego 10 km i 11:05 start Biegu Towarzyszącego 5 km
2. Start i meta: Elbląg, ul. Teatralna (obok Placu Jagiellończyka).
3. Biuro zawodów będzie mieściło się w Centrum Handlowym Ogrody, ul. Płk. Stanisława Dąbka 152, 82-300 Elbląg w dniu 08.06.2024 r.  w godz. 12:00 – 18:00 oraz w dniu 09.06.2024 r. w godz. 8:00 – 10:30 na Lodowisku Helena ul. Karowa 1.
4. Zaplecze socjalne (szatnie) oraz depozyt dla startujących będą mieściły się w budynku lodowiska „Helena” MOSiR, ul. Karowa 1, 82-300 Elbląg.

IV. PROGRAM IMPREZY
Sobota, 08.06.2024 r.
12.00 – 18.00 wydawanie pakietów startowych oraz kart startowych – Centrum Handlowe Ogrody, ul. Płk. Stanisława Dąbka 152, 82-300 Elbląg.

Niedziela, 09.06.2024 r.

1. Mini Bieg Piekarczyka:

8:00-10:30Wydawanie pakietów startowych oraz kart startowych – biuro zawodów lodowisko „Helena” MOSiR ul. Karowa 1, 82-300 Elbląg       
8:45Otwarcie zawodów 
8:50Start biegu dzieci 13-14 lat(600 m.)
9:00Start biegu dzieci 11-12 lat(400 m.)
9:10Start biegu dzieci 9-10 lat(300 m.)
9:25Start biegu dzieci 7-8 lat(200 m.)
9:40Start biegu dzieci 5-6 lat(200 m.)
9:55Start biegu dzieci z rodzicami lub samodzielnie 3-4 lata(100 m.)
10:05Start biegu dzieci z rodzicami 0-2 lata (chwyt za rękę)(50 m.)

2. Bieg Główny Piekarczyka na 10 km (2 pętle po 5 km) – bieg kobiet i mężczyzn, Bieg Towarzyszący 5 km (1 pętla):

8:00-10:30Wydawanie pakietów startowych – biuro zawodów lodowisko „Helena” MOSiR ul. Karowa 1, 82-300 Elbląg.
11:00Bieg Piekarczyka na 10 km
11:05Bieg Towarzyszący na 5 km
12:30Zamknięcie trasy
13:00Ceremonia wręczenia nagród w Biegu Towarzyszący i Biegu Głównym (scena na Placu Jagiellończyka)

V. DYSTANS I TRASA

1. Mini Bieg Piekarczyka – 50/100/200/300/400/600 m.

Trasa: pętle na ulicy Teatralnej.

2. Bieg Piekarczyka na dystansie 10 km (2 pętle po 5 km) Start – Meta ul. Teatralna (obok Placu Jagiellończyka).

3. Bieg Towarzyszący 5 km (1 pętla długości 5 km). Start – Meta ul. Teatralna (obok Placu Jagiellończyka).

Trasa: ulice: Teatralna, Nowowiejska, Traugutta, Grota-Roweckiego, Armii Krajowej, Pocztowa, Rycerska, Wigilijna, Świętego Ducha, Wodna, Wałowa, Stoczniowa, Ofiar Sprawy Elbląskiej, Niska, Browarna, rondo Zamech, Teatralna (koniec 1 pętli).

4. Oznaczenia długości trasy co 1 km. Trasa płaska z jednym podbiegiem na ul. Teatralnej. Asfalt 80 % i kostka brukowa 20 %.
5. Limit czasu ukończenia zawodów – 1 godzina i 30 minut.

6. Trasa posiada atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.


VI. BIURO ZAWODÓW
Biuro zawodów będzie mieściło się w Centrum Handlowym Ogrody, ul. Płk. Stanisława Dąbka 152, 82-300 Elbląg w dniu 08.06.2024 r.  w godz. 12:00 – 18:00 oraz w dniu 09.06.2024 r. w godz. 8:00 – 10:30.

Uczestnicy zobowiązani są do posiadania ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, w celu weryfikacji i odbioru pakietu startowego.

VII. PUNKTY ODŚWIEŻANIA
W punktach odświeżania dostępna będzie woda pitna.

VIII. TOALETY PRZENOŚNE
Toalety przenośne ustawione będą przy Placu Jagiellończyka.

IX. POMIAR CZASU
Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez profesjonalną firmę pomiarową.

X. KLASYFIKACJE I KATEGORIE WIEKOWE
1. Bieg Towarzyszący (5 km):
K (generalna kobiet)
M (generalna mężczyzn)

2. Bieg Główny (10 km):
Klasyfikacje i kategorie wiekowe kobiet (decyduje rok urodzenia, a w przypadku K16 warunek ukończenia 16 lat w dniu startu)
K (generalna kobiet)
K 16 (16-19 lat)
K 20 (20-29 lat)
K 30 (30-39 lat)
K 40 (40-49 lat)
K 50 (50-59 lat)
K 60+ (60 lat i więcej)

Klasyfikacje i kategorie wiekowe mężczyzn (decyduje rok urodzenia, a w przypadku M16 warunek ukończenia 16 lat w dniu startu)
M (generalna mężczyzn)
M 16 (16-19 lat)
M 20 (20-29lat)
M 30 (30-39 lat)
M 40 (40-49 lat)
M 50 (50-59 lat)
M 60 (60-69 lat)
M 70+ (70 lat i więcej)

XI. KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
1. W biegu na 10 km mogą wziąć udział drużyny reprezentujące firmy, instytucje, fundacje oraz stowarzyszenia sportowe.
2. Drużyna składa się z minimum pięciu osób i tworzą ją zawodnicy, którzy dokonali wcześniejszej pełnej rejestracji oraz płatności za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej www.biegpiekarczyka.pl.

3. Zgłoszenia całej drużyny dokonuje przedstawiciel lub opiekun grupy.
4. Warunkiem dopuszczenia drużyny do biegu będzie poprawne wypełnienie listy (podajemy imię i nazwisko zawodników oraz nazwę drużyny) i przesłanie jej do dnia 05.06.2024 r. do godz. 23:59 na adres e-mail organizatora: imprezy@mosir.elblag.eu. W tytule należy podać: „XV Bieg Piekarczyka – klasyfikacja drużynowa”.
5. Prowadzona będzie wyłącznie klasyfikacja generalna.
6. Wynik końcowy drużyny stanowi suma czasów uzyskanych przez pięciu pierwszych zawodników. Zwycięży drużyna, której suma czasów będzie najmniejsza.
7. W przypadku uzyskania jednakowych wyników przez więcej niż jedną drużynę, o miejscu
w klasyfikacji końcowej zdecyduje czas najlepszych zawodników w poszczególnych drużynach.
8. W przypadku, gdy bieg ukończy mniej niż pięciu zawodników, drużyna nie zostanie sklasyfikowana.
9. Drużyny, które w klasyfikacji generalnej zajmą miejsca I – III, otrzymają puchary.

XII. NAGRODY

1. W Mini Biegu Piekarczyka uczestnicy otrzymują okolicznościowy medal.
2. W Biegu Towarzyszącym na 5 km trzy pierwsze zawodniczki i trzech pierwszych zawodników w klasyfikacji generalnej otrzymują pamiątkowe statuetki/puchary oraz nagrody finansowe: (I – 200 zł, II – 150 zł, III – 100 zł).
3. W Biegu Piekarczyka na 10 km trzy pierwsze zawodniczki i trzech pierwszych zawodników w klasyfikacji generalnej otrzymują pamiątkowe statuetki/puchary oraz nagrody pieniężne (I – 500 zł, II – 400 zł, III – 300 zł).
4. Pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki w Biegu Piekarczyka na 10 km w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymują pamiątkowe statuetki/puchary oraz nagrody finansowe: (I – 200 zł, II – 150 zł, III – 100 zł.).
5. Nagrody pieniężne płatne będą bezpośrednio po zakończeniu biegu w biurze zawodów. Zwycięzcy poszczególnych kategorii zobowiązani będą do wypełnienia stosownego formularza.
6. Klasyfikacja generalna nie dubluje się z klasyfikacjami wiekowymi.
7. W przypadku zgłoszenia się mniej niż 3 zawodników/zawodniczek w kategorii, może nastąpić połączenie z niższą kategorią wiekową.
8. Każdy zawodnik, który ukończy Bieg Towarzyszący na 5 km oraz Bieg Piekarczyka na dystansie 10 km otrzyma okolicznościowy medal.
9. W Mini Biegu Piekarczyka organizatorzy przewidują dla jednej placówki szkolnej oraz jednej placówki przedszkolnej, które zgłoszą największą liczbę uczestników, zestaw sprzętu sportowo-rekreacyjnego, każdy o wartości 1000 zł. 

XIII. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W Biegu Głównym na 10 km mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu, mają ukończone 16 lat i przedstawią swój dokument tożsamości ze zdjęciem oraz (w przypadku osoby niepełnoletniej) podpisane przez rodzica/prawnego opiekuna oświadczenie o starcie z własnej, nieprzymuszonej woli.
2. W Biegu Towarzyszącym na 5 km mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu, mają ukończone 14 lat i przedstawią swój dokument tożsamości ze zdjęciem oraz (w przypadku osoby niepełnoletniej) podpisane przez rodzica/prawnego opiekuna oświadczenie o starcie z własnej, nieprzymuszonej woli.

3. W Biegu Głównym oraz Biegu Towarzyszącym niepełnoletni zawodnicy winni obligatoryjnie przedstawić pisemną zgodę rodzica lub prawnego opiekuna.
4. Wyklucza się możliwość udziału jednocześnie w Biegu Głównym (10 km) i Biegu Towarzyszącym (5 km).
5. W Mini Biegu Piekarczyka rodzic lub prawny opiekun winien obligatoryjnie przedstawić pisemną zgodę na udział dziecka w biegu oraz swój dowód tożsamości.
6. W Biegu Głównym, Biegu Towarzyszącym oraz Mini Biegu Piekarczyka istnieje możliwość odbioru pakietu startowego za innego uczestnika. W tym wypadku należy stawić się w biurze zawodów z oświadczeniem i upoważnieniem podpisanym przez osobę startującą w biegu (plik do pobrania ze strony elektronicznezapisy.pl) oraz ksero dowodu osoby startującej (do wglądu).
7. Zabrania się wnoszenia na trasę Biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników.
8. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym Uczestnikom oraz osobom trzecim.

XIV. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia do Biegu Piekarczyka na 10 km, Biegu Towarzyszącego na 5 km oraz na Mini Bieg Piekarczyka będą przyjmowane jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej www.biegpiekarczyka.pl . Wchodząc na stronę www.biegpiekarczyka.pl i klikając w menu „ZGŁOSZENIA” -> „FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY”, pojawi się szczegółowa instrukcja dotycząca zapisów, które są realizowane przez system zapisów www.elektronicznezapisy.pl
2. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest po założeniu konta lub jeśli zawodnik posiada już konto, to po zalogowaniu się do panelu zawodnika na stronie www.elektronicznezapisy.pl
3. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i zaksięgowaniu opłaty startowej zawodnik będzie umieszczony na liście startowej.
4. Każdy z uczestników Biegu Głównego (10 km), Biegu Towarzyszącego (5 km) oraz Mini Biegu Piekarczyka będzie miał możliwość dokupienia koszulki technicznej biegu. Szczegółowe informacje dotyczące zakupu podane będą na stronie biegpiekarczyka.pl oraz w mediach lokalnych i społecznościowych.
5. Po wniesieniu opłaty startowej zawodnikowi zostanie nadany numer startowy.
6. O terminie pełnego zgłoszenia decyduje data zaksięgowania przelewu na specjalnie utworzone konto organizatora. Wszystkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.
7. Zgłoszenia do Biegu Piekarczyka w formie elektronicznej przyjmowane będą do dnia 05.06.2024 r. do godz. 23:59 lub do ewentualnego osiągnięcia limitu zapisanych i opłaconych zawodników (999 osób). Po tym terminie dopisanie się elektronicznie do listy startowej nie będzie możliwe.
8. Zgłoszenia do Mini Biegu Piekarczyka przyjmowane będą w formie elektronicznej do dnia 05.06.2024 r. do godz. 23:59, po tym terminie dopisanie się elektronicznie do listy startowej nie będzie możliwe. W przypadku wcześniejszego osiągnięcia limitu 600 uczestników zapisanych i opłaconych rejestracja zostaje zamknięta.

XV. WPISOWE
1. W Biegu Piekarczyka na 10 km oraz w Biegu Towarzyszącym na 5 km obowiązują opłaty:
– płatne do 29.02.2024 r. do godz. 23:59 w wysokości 50.00 PLN – pakiet startowy
– płatne do 08.05.2024 r. do godz. 23:59 w wysokości 60.00 PLN – pakiet startowy
– płatne do 05.06.2024 r. do godz. 23:59 w wysokości 70.00 PLN – pakiet startowy
2. Osoby startujące w kategorii wiekowej 70+ są zwolnione z opłaty startowej po uprzednim dokonaniu rejestracji na bieg.
3. W Mini Biegu Piekarczyka obowiązują opłaty:
– płatne do 29.02.2024 r. do godz. 23:59 w wysokości 25.00 PLN – pakiet startowy
– płatne do 08.05.2024 r. do godz. 23:59 w wysokości 30.00 PLN – pakiet startowy
– płatne do 05.06.2024 r. do godz. 23:59 w wysokości 35.00 PLN – pakiet startowy
4. Termin wpłaty rozumiany jest jako data przyjścia przelewu na specjalnie utworzone konto Organizatora.
5. Płatności należy dokonać online tylko i wyłącznie przez system Tpay.
6. W przypadku rezygnacji uczestnika wpisowe nie podlega zwrotowi.
7. W przypadku wpływu opłaty startowej na specjalnie utworzone konto Organizatora po 05.06.2024 roku nie gwarantuje się zawodnikowi/zawodniczce otrzymania pełnego pakietu startowego.
8. Wykonawca wystawia faktury VAT wyłącznie na żądanie uczestnika zgodnie z obowiązującymi przepisami. O fakturę można poprosić niezwłocznie po dokonaniu opłaty, wysyłając dane do faktury oraz dane do jej wysyłki na adres imprezy@mosir.elblag.eu.
9. Dokonując zgłoszenia na zawody uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie faktury w formie elektronicznej przez firmę MOSiR zgodnie art. 106n Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
10. Wpisowe pobierane jest od uczestników w celu sfinansowania imprezy Bieg Piekarczyka.

XVI. WYNIKI

Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów www.biegpiekarczyka.pl oraz rozesłane do uczestników poprzez SMS. Oficjalna galeria z XV Ulicznego Elbląskiego Biegu Piekarczyka zostanie zamieszczona na stronie www.elektronicznezapisy.pl.

XVII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników Biegu Piekarczyka będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Dane osobowe uczestników Biegu Piekarczyka przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE, L.119/1 z dnia 04.05.2016 r.), zwanego dalej RODO oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą.

3. Administratorem danych osobowych, prowadzącym operacje przetwarzania danych osobowych, jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu. Kontakt do Inspektora danych osobowych: e-mail: iod@mosir.elblag.eu.

4. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego rozdziału w związku z udziałem w Biegu Piekarczyka obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z

nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
5. Uczestnik ma prawo:

a) żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

c) przenoszenia danych,

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego,

e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu Piekarczyka, Biegu Towarzyszącym oraz Mini Biegu Piekarczyka.

7. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez administratora danych osobowych i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z RODO oraz Ustawą. Administrator danych osobowych nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

8. Dane osobowe uczestników Biegu Piekarczyka, Biegu Towarzyszącym oraz Mini Biegu Piekarczyka nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

9. Dane osobowe uczestników Biegu Piekarczyka oraz Mini Biegu Piekarczyka będą przechowywane przez okres 5 lat.

XVIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Biegiem Piekarczyka należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem w dniu imprezy w Biurze Zawodów do godz. 12:45.
2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje dotyczące Biegu Piekarczyka Organizator rozpatrywać będzie w dniu imprezy w godz. 12.45 -12.55.
4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Biegu Piekarczyka będzie ostateczna.

XIX. UWAGI KOŃCOWE
1. Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi dnia 09.06.2024 r. o godz. 10:00.
2. Odbiór pakietów startowych w Mini Biegu, Biegu Głównym, Biegu Towarzyszącym możliwy będzie: w Centrum Handlowym Ogrody ul. Płk. Stanisława Dąbka 152 w dniu 08.06.2024 r. w godz. 12:00 – 18:00 oraz w dniu 09.06.2024 r. w godz. 8:00 – 10:30 na Lodowisku Helena ul. Karowa 1 .Po tym terminie odbiór pakietów startowych nie będzie możliwy.
3. W Biegu Głównym i Biegu Towarzyszącym w ramach pakietu startowego zawodnik otrzyma: numer startowy, chip do pomiaru czasu, agrafki, torbę – okolicznościową koszulkę techniczną (opcjonalnie w zależności wykupionej opcji).
4. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
5. Organizator ubezpiecza zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
6. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną.
7. Odbiór nagród i statuetek/pucharów może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
8. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
9. Organizator nie zapewnia noclegów dla zawodników.
10. W Biegu Piekarczyka nie będą wymagane licencje PZLA.
11. Decyzje służb medycznych dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
12. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin.
13. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę zawodów. W szczególności zabrania się poruszania po trasie zawodów na rowerach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora.
14. Zabrania się przekazywania lub odsprzedaży numeru startowego osobie trzeciej bez wiedzy Organizatora.
15. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami, Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy.
16. W przypadku wprowadzenia zakazu organizacji imprez sportowych XV Uliczny Elbląski Bieg Piekarczyka, Bieg Towarzyszący oraz Mini Bieg Piekarczyka mogą zostać odwołane, liczba startujących osób może zostać ograniczona, trasa biegu może zostać zmieniona, a także zmianie może ulec godzina i data startu Biegu Piekarczyka. W przypadku rozdzielenia startów na różne godziny, możliwy jest udział jednego zawodnika w dwóch biegach. O udziale w zawodach decyduje data zaksięgowania przelewu na specjalnie utworzone konto Organizatora. Osobom, które dokonały płatności, a nie znalazły się na liście startowej wpisowe za udział w biegu zostanie zwrócone na konto.
17. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
18. Trasa przebiegać będzie ulicami Elbląga, na których odbywać się będzie ograniczony ruch samochodowy. Trasa będzie oznaczona i oddzielona od ruchu samochodowego.
19. W trakcie zawodów obowiązuje całkowity zakaz opuszczania trasy i wbiegania na pasy jezdni, nie będące częścią trasy. Wtargnięcie zawodnika na pasy jezdni, na których odbywać się będzie ruch samochodowy grozi dyskwalifikacją.
20. W trosce o bezpieczeństwo uczestników imprezy Organizator zwraca się z prośbą o bezwzględne stosowanie się do uwag Policji, Straży Miejskiej oraz innych służb porządkowych.
21. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
22. Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

Organizatorzy