Program imprezy

PROGRAM IMPREZY
Sobota, 03.06.2017r.
16.00 – 19.00 wydawanie pakietów startowych (płyta lodowiska „Helena” MOS i R ul. Karowa 1 , Elbląg

Niedziela, 04.06.2017 r.
1. Mini Bieg Piekarczyka – EDURO KID
8:00 Otwarcie biura zawodów – wydawanie kart startowych 8:40 Zakończenie wydawania kart startowych
8:45 Otwarcie zawodów.
8:50 Start biegu dzieci 14-15 lat (1000 m.)
9:00 Start biegu dzieci 12-13 lat (600 m.)
9:10 Start biegu dzieci 9-10-11 lat (300 m.) 9:20 Start biegu dzieci 7-8 lat (200 m.) 9:30 Start biegu dzieci 5-6 lat (200 m.) 9:40 Start biegu dzieci z rodzicami lub samodzielnie 3-4 lata (100 m.) 9:50 Start biegu dzieci z rodzicami 0-2 lata (50 m.) 10:00 Start biegu rodzice (razem w parach – chwyt za rękę) (100 m.)
10:15 Losowanie trzech nagród wśród wszystkich dzieci biorących udział w zawodach.
10:45 Zakończenie zawodów

Bieg Główny Piekarczyka na 10km (2 pętle po 5 km.) – bieg kobiet i mężczyzn
08:00 – 10:30 wydawanie pakietów startowych (biuro zawodów)
11:00 – Główny Bieg Piekarczyka na 10km (2 pętle po 5 km.) – bieg kobiet i mężczyzn
12:30 – zamknięcie trasy
13:00 – Ceremonia wręczenia nagród w biegu głównym