Opłaty

1. W Biegu Piekarczyka na 10 km oraz w Biegu Towarzyszącym na 5 km obowiązują opłaty płatne do 14.06.2021 r. do godz. 12:00 w wysokości:
– 50.00 PLN – pakiet startowy bez koszulki technicznej
– 20.00 PLN – koszulka techniczna.
2. Opłaty w Biegu Piekarczyka oraz Biegu Towarzyszącym można dokonać od dnia 01.05.2021 r. do dnia 14.06.2021 r. do godz. 12:00. Wcześniej możliwa będzie jedynie rejestracja, bez możliwości dokonania opłaty.
3. Osoby startujące w kategorii wiekowej 70+ są zwolnione z opłaty startowej po uprzednim dokonaniu rejestracji na bieg.
4. W Mini Biegu Piekarczyka obowiązuje opłata startowa w wysokości 20.00 PLN płatna od dnia 01.05.2021 r. do dnia 14.06.2021 r. do godz. 12:00 lub do osiągnięcia limitu osób. Wcześniej możliwa będzie jedynie rejestracja, bez możliwości dokonania opłaty.
5. Termin wpłaty rozumiany jest jako data przyjścia przelewu na konto wykonawcy.
6. Płatności należy dokonać online przez system Tpay.
7. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
8. W przypadku wpływu opłaty startowej na wskazane w regulaminie konto po 14.06.2021 po godz. 12.00 nie gwarantuje się zawodnikowi/zawodniczce otrzymania pełnego pakietu startowego.
9. Wykonawca wystawia faktury VAT wyłącznie na żądanie uczestnika zgodnie z obowiązującymi przepisami. O fakturę można poprosić wysyłając dane do faktury oraz dane do jej wysyłki na adres imprezy@mosir.elblag.eu.
10. Dokonując zgłoszenia na zawody uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie faktury w formie elektronicznej przez firmę MOSiR zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661).
11. Wpisowe pobierane jest od uczestników w celu sfinansowania imprezy Bieg Piekarczyka.