Opłaty

1. W Biegu Piekarczyka na 10 km oraz w Biegu Towarzyszącym na 5 km obowiązują opłaty:
– płatne do 29.02.2024 r. do godz. 23:59 w wysokości 50.00 PLN – pakiet startowy
– płatne do 08.05.2024 r. do godz. 23:59 w wysokości 60.00 PLN – pakiet startowy
– płatne do 05.06.2024 r. do godz. 23:59 w wysokości 70.00 PLN – pakiet startowy
2. Osoby startujące w kategorii wiekowej 70+ są zwolnione z opłaty startowej po uprzednim dokonaniu rejestracji na bieg.
3. W Mini Biegu Piekarczyka obowiązują opłaty:
– płatne do 29.02.2024 r. do godz. 23:59 w wysokości 25.00 PLN – pakiet startowy
– płatne do 08.05.2024 r. do godz. 23:59 w wysokości 30.00 PLN – pakiet startowy
– płatne do 05.06.2024 r. do godz. 23:59 w wysokości 35.00 PLN – pakiet startowy
4. Termin wpłaty rozumiany jest jako data przyjścia przelewu na specjalnie utworzone konto Organizatora.
5. Płatności należy dokonać online tylko i wyłącznie przez system Tpay.
6. W przypadku rezygnacji uczestnika wpisowe nie podlega zwrotowi.
7. W przypadku wpływu opłaty startowej na specjalnie utworzone konto Organizatora po 05.06.2024 roku nie gwarantuje się zawodnikowi/zawodniczce otrzymania pełnego pakietu startowego.
8. Wykonawca wystawia faktury VAT wyłącznie na żądanie uczestnika zgodnie z obowiązującymi przepisami. O fakturę można poprosić niezwłocznie po dokonaniu opłaty, wysyłając dane do faktury oraz dane do jej wysyłki na adres imprezy@mosir.elblag.eu.
9. Dokonując zgłoszenia na zawody uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie faktury w formie elektronicznej przez firmę MOSiR zgodnie art. 106n Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
10. Wpisowe pobierane jest od uczestników w celu sfinansowania imprezy Bieg Piekarczyka.