Opłaty

1. W Biegu Piekarczyka na 10 i 5 km obowiązują opłaty w wysokości:
– 40.00 PLN – pakiet startowy bez koszulki technicznej
– 20.00 PLN – koszulka techniczna.
2. W Mini Biegu Piekarczyka obowiązuje opłata startowa w wysokości 15.00 PLN.
3. Ostateczny termin wpłaty to 24.05.2020 r. Termin wpłaty rozumiany jest jako data przyjścia przelewu na konto wykonawcy.
4. Podczas rejestracji można dokonać płatności online przez system TPay.
5. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
6. W przypadku wpływu opłaty startowej na wskazane w regulaminie konto po 24.05.2020 r. nie gwarantuje się zawodnikowi/zawodniczce otrzymania pełnego pakietu startowego.
7. Wykonawca wystawia faktury VAT wyłącznie na żądanie uczestnika zgodnie z obowiązującymi przepisami. O fakturę można poprosić wysyłając dane do faktury oraz dane do jej wysyłki na adres imprezy@mosir.elblag.eu.
8. Dokonując zgłoszenia na zawody uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie faktury w formie elektronicznej przez firmę MOSiR zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661).
9. Wpisowe pobierane jest od uczestników w celu sfinansowania imprezy Bieg Piekarczyka.