Opłaty

1. W Biegu Piekarczyka na 10 km oraz w Biegu Towarzyszącym na 5 km obowiązują opłaty w wysokości:
– 50.00 PLN – pakiet startowy bez koszulki technicznej
– 25.00 PLN – koszulka techniczna.
2. Osoby startujące w kategorii wiekowej 70+ są zwolnione z opłaty startowej po uprzednim dokonaniu rejestracji na bieg.
3. W Mini Biegu Piekarczyka obowiązują opłaty w wysokości:
– 20.00 PLN –  pakiet startowy bez koszulki technicznej
– 25.00 PLN – koszulka techniczna.
4. Opłaty w Biegu Piekarczyka oraz Biegu Towarzyszącym oraz Mini Biegu Piekarczyka można dokonać do dnia 31.05.2022 r. do godz. 23:59.
5. Termin wpłaty rozumiany jest jako data przyjścia przelewu na konto wykonawcy.
6. Płatności należy dokonać online przez system Tpay.
7. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
8. W przypadku wpływu opłaty startowej na wskazane w regulaminie konto po 31.05.2022 po godz. 23.59 nie gwarantuje się zawodnikowi/zawodniczce otrzymania pełnego pakietu startowego.
9. Wykonawca wystawia faktury VAT wyłącznie na żądanie uczestnika zgodnie z obowiązującymi przepisami. O fakturę można poprosić wysyłając dane do faktury oraz dane do jej wysyłki na adres imprezy@mosir.elblag.eu.
10. Dokonując zgłoszenia na zawody uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie faktury w formie elektronicznej przez firmę MOSiR zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661).
11. Wpisowe pobierane jest od uczestników w celu sfinansowania imprezy Bieg Piekarczyka.