Organizatorzy

ORGANIZATORZY
Urząd Miejski w Elblągu
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu

PATRONAT HONOROWY
Prezydent Miasta Elbląg, Witold Wróblewski