Regulamin

 

REGULAMIN

XIII ULICZNY ELBLĄSKI BIEG PIEKARCZYKA
BIEG GŁÓWNY 10 KM
BIEG TOWARZYSZĄCY 5 KM
MINI BIEG PIEKARCZYKA

ELBLĄG, 05.06.2022 r.

 

REGULAMIN

XIII ULICZNY ELBLĄSKI BIEG PIEKARCZYKA
BIEG GŁÓWNY 10 KM

BIEG TOWARZYSZĄCY 5 KM

MINI BIEG PIEKARCZYKA

ELBLĄG, 05.06.2022 r.

 

I. ORGANIZATORZY
1. Urząd Miejski w Elblągu – Departament Sportu i Rekreacji
2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu
3. Partnerzy Biegu: 43 Batalion Lekkiej Piechoty w Braniewie 4 W-M Brygada Obrony Terytorialnej, Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu oraz Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków

II. CEL
1. Upowszechnienie biegania jako formy rekreacji ruchowej.
2. Promocja Elbląga, jako miasta przyjaznego ludziom aktywnym.
3. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Elbląga i okolic.

III. TERMIN I MIEJSCE
1. 05.06.2022 r (niedziela) – godz. 11:00 – start Biegu Głównego 10 km i Biegu Towarzyszącego 5 km
2. Start i meta: Elbląg, ul. Teatralna (obok Placu Jagiellończyka).
3. Biuro zawodów będzie mieściło się w Centrum Handlowe Ogrody ul. Płk. Stanisława Dąbka 152 w dniu 04.06.2022 r.  w godz. 12:00 – 18:00 oraz w dniu 05.06.2022 r. w godz. 8:00 – 10:30 w budynku lodowiska „Helena” MOSiR, ul. Karowa 1, 82-300 Elbląg.
4. Zaplecze socjalne (szatnie) oraz depozyt dla startujących będą mieściły się w budynku lodowiska „Helena” MOSiR, ul. Karowa 1, 82-300 Elbląg.

IV. PROGRAM IMPREZY
Sobota, 04.06.2022 r.
12.00 – 18.00 wydawanie pakietów startowych oraz kart startowych – biuro zawodów Centrum Handlowe Ogrody, ul. Płk. Stanisława Dąbka 152, 82-300 Elbląg.

Niedziela, 05.06.2022 r.
1. Mini Bieg Piekarczyka

8:00-8:40 Wydawanie pakietów startowych oraz kart startowych  – biuro zawodów lodowisko „Helena” MOSiR                     ul. Karowa 1, 82-300 Elbląg
8:45         Otwarcie zawodów.
8:50         Start biegu dzieci 13-14 lat                                                           (600 m.)
9:00         Start biegu dzieci 11-12                                                                (400 m.)
9:10         Start biegu dzieci 9-10 lat                                                             (300 m.)
9:20         Start biegu dzieci 7-8 lat                                                               (200 m.)
9:30         Start biegu dzieci 5-6 lat                                                               (200 m.)
9:40         Start biegu dzieci z rodzicami lub samodzielnie 3-4 lata        (100 m.)
9:50         Start biegu dzieci z rodzicami 0-2 lata (chwyt za rękę)            (50 m.)

2. Bieg Główny Piekarczyka na 10 km (2 pętle po 5 km) – bieg kobiet i mężczyzn, Bieg Towarzyszący 5 km (1 pętla)
08:00–10:30         Wydawanie pakietów startowych – biuro zawodów lodowisko „Helena” MOSiR ul. Karowa 1,                                 82-300 Elbląg.
11:00         Bieg Piekarczyka na 10 km i Bieg Towarzyszący na 5 km – bieg kobiet i mężczyzn
12:30         Zamknięcie trasy
13:00        Ceremonia wręczenia nagród w Biegu Towarzyszący i Biegu Głównym (scena na Placu Jagiellończyka).

V. DYSTANS I TRASA

  1. Mini Bieg Piekarczyka – 50/100/200/300/400/600 m.

Trasa: pętle na ulicy Teatralnej.

  1. Bieg Piekarczyka na dystansie 10 km (2 pętle po 5 km)  Start – Meta  ul. Teatralna (obok Placu Jagiellończyka).
  2. Bieg Towarzyszący 5 km (1 pętla długości 5 km). Start – Meta ul. Teatralna (obok Placu Jagiellończyka).

Trasa: ulice: Teatralna, Nowowiejska, Traugutta, Grota-Roweckiego, Armii Krajowej, Pocztowa, Rycerska, Wigilijna,  Świętego Ducha, Wodna, Wałowa, Stoczniowa, Ofiar Sprawy Elbląskiej, Niska, Browarna, rondo, Teatralna (koniec 1 pętli).

  1. Oznaczenia długości trasy co 1 km. Trasa płaska z jednym podbiegiem na ul. Teatralnej. Asfalt 80 % i kostka brukowa 20 %.
  2. Limit czasu ukończenia zawodów – 1 godzina i 30 minut.
  3. Trasa posiada atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

VI. BIURO ZAWODÓW
Biuro zawodów czynne będzie 4 czerwca (sobota) w godz. 12:00-18:00 Centrum Handlowe Ogrody oraz w dniu imprezy, 5 czerwca (niedziela), w godz. 8:00-13:30 w budynku lodowiska „Helena” MOSiR, ul. Karowa 1, 82-300 Elbląg. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, w celu weryfikacji i odbioru pakietu startowego.

VII. PUNKTY ODŚWIEŻANIA
W punktach odświeżania dostępna będzie woda pitna.

VIII. TOALETY PRZENOŚNE
Toalety przenośne ustawione będą przy Placu Jagiellończyka.

IX. POMIAR CZASU
Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez profesjonalną firmę pomiarową.

X. KLASYFIKACJE I KATEGORIE WIEKOWE
1. Bieg Towarzyszący (5 km):
K (generalna kobiet)
M (generalna mężczyzn)

2. Bieg Główny (10 km):
Klasyfikacje i kategorie wiekowe kobiet (decyduje rok urodzenia, a w przypadku K16 warunek ukończenia 16 lat w dniu startu)
K (generalna kobiet)
K 16 (16-19 lat)
K 20 (20-29 lat)
K 30 (30-39 lat)
K 40 (40-49 lat)
K 50 (50-59 lat)
K 60+ (60 lat i więcej)

Klasyfikacje i kategorie wiekowe mężczyzn (decyduje rok urodzenia, a w przypadku M16 warunek ukończenia 16 lat w dniu startu)
M (generalna mężczyzn)
M 16 (16-19 lat)
M 20 (20-29lat)
M 30 (30-39 lat)
M 40 (40-49 lat)
M 50 (50-59 lat)
M 60 (60-69 lat)
M 70+ (70 lat i starsi)

XI. KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
1. W biegu na 10 km mogą wziąć udział drużyny reprezentujące firmy, instytucje, fundacje oraz stowarzyszenia sportowe.
2. Drużyna składa się z minimum pięciu osób i tworzą ją zawodnicy, którzy dokonali wcześniejszej pełnej rejestracji za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej www.biegpiekarczyka.pl.
3. Zgłoszenia całej drużyny dokonuje przedstawiciel lub opiekun grupy.
4. Warunkiem dopuszczenia drużyny do biegu będzie poprawne wypełnienie listy (podajemy imię i nazwisko zawodników oraz nazwę drużyny) i przesłanie jej do dnia 31.05.2022 r. do godz. 23:59 na adres e-mail organizatora: imprezy@mosir.elblag.eu. W tytule należy podać: „XIII Bieg Piekarczyka – klasyfikacja drużynowa”.
5. Prowadzona będzie wyłącznie klasyfikacja generalna.
6. Wynik końcowy drużyny stanowi suma czasów uzyskanych przez pięciu pierwszych zawodników. Zwycięży drużyna, której suma czasów będzie najmniejsza.
7. W przypadku uzyskania jednakowych wyników przez więcej niż jedną drużynę, o miejscu
w klasyfikacji końcowej zdecyduje czas najlepszych zawodników w poszczególnych drużynach.
8. W przypadku, gdy bieg ukończy mniej niż pięciu zawodników, drużyna nie zostanie sklasyfikowana.
9. Drużyny, które w klasyfikacji generalnej zajmą miejsca I – III, otrzymają puchary.

XII. NAGRODY

1. W Mini Biegu Piekarczyka uczestnicy otrzymują okolicznościowy medal.
2. W Biegu Towarzyszącym na 5 km trzy pierwsze zawodniczki i trzech pierwszych zawodników w klasyfikacji generalnej otrzymują pamiątkowe statuetki oraz nagrody finansowe: (I – 200 zł, II – 150 zł, III – 100 zł).
3. W Biegu Piekarczyka na 10 km trzy pierwsze zawodniczki i trzech pierwszych zawodników w klasyfikacji generalnej otrzymują pamiątkowe statuetki oraz nagrody pieniężne (I – 500 zł, II – 400 zł, III – 300 zł).
4. Pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki w Biegu Piekarczyka na 10 km w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymują pamiątkowe statuetki oraz nagrody finansowe: (I – 200 zł, II – 150 zł, III – 100 zł.).
5. Nagrody pieniężne płatne będą bezpośrednio po zakończeniu biegu w biurze zawodów. Zwycięzcy poszczególnych kategorii zobowiązani będą do wypełnienia stosownego formularza.
6. Klasyfikacja generalna nie dubluje się z klasyfikacjami wiekowymi.
7. W przypadku zgłoszenia się mniej niż 3 zawodników/zawodniczek w kategorii, może nastąpić połączenie z niższą kategorią wiekową.
8. Każdy zawodnik, który ukończy Bieg Towarzyszący na 5 km oraz Bieg Piekarczyka na dystansie 10 km otrzyma okolicznościowy medal.

XIII. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W Biegu Głównym na 10 km mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu, mają ukończone 16 lat i przedstawią swój dokument tożsamości ze zdjęciem oraz podpisane przez rodzica/prawnego opiekuna oświadczenie o starcie z własnej, nieprzymuszonej woli.
2. W Biegu Towarzyszącym na 5 km mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu, mają ukończone 14 lat i przedstawią swój dokument tożsamości ze zdjęciem oraz podpisane przez rodzica/prawnego opiekuna oświadczenie o starcie z własnej, nieprzymuszonej woli.
3. W Biegu Głównym oraz Biegu Towarzyszącym niepełnoletni zawodnicy winni obligatoryjnie przedstawić pisemną zgodę rodzica lub prawnego opiekuna.
4. Wyklucza się możliwość udziału jednocześnie w Biegu Głównym (10 km) i Biegu Towarzyszącym (5 km).
5. W Małym Biegu Piekarczyka rodzic lub prawny opiekun winien obligatoryjnie przedstawić pisemną zgodę na udział dziecka w biegu oraz swój dowód tożsamości.
6. W Biegu Główny, Biegu Towarzyszącym oraz Mini Biegu Piekarczyka istnieje możliwość odbioru pakietu startowego za innego uczestnika. W tym wypadku należy stawić się w biurze zawodów z oświadczeniem i upoważnieniem podpisanym przez osobę startującą w biegu (plik do pobrania ze strony elektronicznezapisy.pl) oraz ksero dowodu osoby startującej (do wglądu).
7. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym Uczestnikom oraz osobom trzecim.
8. W imprezie nie mogą brać udziału osoby chore na COVID-19, zakażone SARS-CoV-2, przebywające w kwarantannie, izolacji, manifestujące objawy ze strony układu oddechowego.

XIV. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia do Biegu Piekarczyka na 10 km, Biegu Towarzyszącego na 5 km oraz na Mini Bieg Piekarczyka będą przyjmowane jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej www.biegpiekarczyka.pl . Wchodząc na stronę www.biegpiekarczyka.pl i klikając w menu „ZGŁOSZENIA” -> „FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY”, pojawi się szczegółowa instrukcja dotycząca zapisów, które są realizowane przez system zapisów www.elektronicznezapisy.pl
2. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest po założeniu konta lub jeśli zawodnik posiada już konto, to po zalogowaniu się do panelu zawodnika na stronie www.elektronicznezapisy.pl
3. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i zaksięgowaniu opłaty startowej zawodnik będzie umieszczony na liście startowej.
4. Każdy z uczestników Biegu Głównego (10 km) oraz Biegu Towarzyszącego (5 km) ma możliwość zakupienia koszulki technicznej biegu. Zakupu koszulki można dokonać poprzez odrębne wydarzenie zamieszczone na stronie www.elektronicznezapisy.pl. Organizator gwarantuje możliwość zakupu koszulki tylko do dnia 22.05.2022 r. Koszt zakupu koszulki wynosi 25 zł. W przypadku odwołania Biegu Piekarczyka, w związku z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2, nie ma możliwości zwrotu kosztów zakupu koszulki technicznej. Każdy, kto dokona opłaty, otrzyma zakupioną wcześniej koszulkę.
5. Każdy z uczestników Mini Biegu Piekarczyka ma możliwość zakupienia koszulki technicznej biegu. Zakupu koszulki można dokonać poprzez przesłanie zamówienia na adres imprezy@mosir.elblag.eu wraz z podaniem imienia i nazwiska dziecka oraz rozmiaru koszulki. Koszulki można zakupić w następujących rozmiarach: 104 cm, 110 cm, 120 cm, 130 cm, 140 cm, 150 cm, 160 cm. Organizator gwarantuje możliwość zakupu koszulki tylko do dnia 22.05.2022 r. Koszt zakupu koszulki wynosi 25 zł. W przypadku odwołania Mini Biegu Piekarczyka, w związku z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2, nie ma możliwości zwrotu kosztów zakupu koszulki technicznej. Każdy, kto dokona opłaty, otrzyma zakupioną wcześniej koszulkę.
6. Po wniesieniu opłaty startowej zawodnikowi zostanie nadany numer startowy.
7. O terminie pełnego zgłoszenia decyduje data zaksięgowania przelewu na konto bankowe Organizatora. Wszystkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.
8. Zgłoszenia do Biegu Piekarczyka w formie elektronicznej przyjmowane będą do dnia 31.05.2022 r. do godz. 23:59 lub do ewentualnego osiągnięcia limitu zapisanych i opłaconych zawodników (999 osób). Po tym terminie dopisanie się do listy startowej nie będzie możliwe. W przypadku nie osiągnięcia limitów możliwe będzie zapisanie się na Bieg w biurze zawodów w sobotę w godz. 12:00-18:00. Zapisy w dniu imprezy nie będą prowadzone.
9. Zgłoszenia do Mini Biegu Piekarczyka przyjmowane będą w formie elektronicznej do dnia 31.05.2022 r. do godz. 23:59, po tym terminie dopisanie się do listy startowej nie będzie możliwe. W przypadku osiągnięcia limitu 500 uczestników zapisanych i opłaconych rejestracja zostaje zamknięta.

XV. WPISOWE
1. W Biegu Piekarczyka na 10 km oraz w Biegu Towarzyszącym na 5 km obowiązują opłaty płatne do 31.05.2022 r. do godz. 23:59 w wysokości:
– 50.00 PLN – pakiet startowy (bez koszulki technicznej)
2. Osoby startujące w kategorii wiekowej 70+ są zwolnione z opłaty startowej po uprzednim dokonaniu rejestracji na bieg.
3. W Mini Biegu Piekarczyka obowiązuje opłata startowa w wysokości 20.00 PLN płatna do dnia 31.05.2022 r. do godz. 23:59.
4. Termin wpłaty rozumiany jest jako data przyjścia przelewu na konto wykonawcy.
5. Płatności należy dokonać online przez system Tpay.
6. W przypadku rezygnacji uczestnika wpisowe nie podlega zwrotowi.
7. W przypadku wpływu opłaty startowej na wskazane w regulaminie konto po 31.05.2022 roku nie gwarantuje się zawodnikowi/zawodniczce otrzymania pełnego pakietu startowego.
8. Wykonawca wystawia faktury VAT wyłącznie na żądanie uczestnika zgodnie z obowiązującymi przepisami. O fakturę można poprosić wysyłając dane do faktury oraz dane do jej wysyłki na adres imprezy@mosir.elblag.eu.
9. Dokonując zgłoszenia na zawody uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie faktury w formie elektronicznej przez firmę MOSiR zgodnie art. 106n Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
10. Wpisowe pobierane jest od uczestników w celu sfinansowania imprezy Bieg Piekarczyka.

XVI. WYNIKI

Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów www.biegpiekarczyka.pl oraz rozesłane do uczestników poprzez SMS. Oficjalna galeria z XIII Ulicznego Elbląskiego Biegu Piekarczyka zostanie zamieszczona na stronie www.elektronicznezapisy.pl.

XVII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników Biegu Piekarczyka będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
2. Dane osobowe uczestników Biegu Piekarczyka przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE, L.119/1 z dnia 04.05.2016 r.), zwanego dalej RODO oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą.
3. Administratorem danych osobowych, prowadzącym operacje przetwarzania danych osobowych, jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu. Kontakt do Inspektora danych osobowych: e-mail: iod@mosir.elblag.eu.
4. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego rozdziału w związku z udziałem w Biegu Piekarczyka obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
5. Uczestnik ma prawo:
a) żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub               ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
c) przenoszenia danych,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu Piekarczyka, Biegu Towarzyszącym oraz Mini Biegu Piekarczyka.
7. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez administratora danych osobowych i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z RODO oraz Ustawą. Administrator danych osobowych nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
8. Dane osobowe uczestników Biegu Piekarczyka, Biegu Towarzyszącym oraz Mini Biegu Piekarczyka nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
9. Dane osobowe uczestników Biegu Piekarczyka oraz Mini Biegu Piekarczyka będą przechowywane przez okres 5 lat.

XVIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Biegiem Piekarczyka należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem w dniu imprezy w Biurze Zawodów do godz. 12:45.
2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje dotyczące Biegu Piekarczyka Organizator rozpatrywać będzie w dniu imprezy w godz. 12.45 -12.55.
4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Biegu Piekarczyka będzie ostateczna.

XIX. UWAGI KOŃCOWE
1. Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi dnia 04.06.2022 r. o godz. 19:00.
2. 2. Odbiór pakietów startowych w Biegu Głównym i Biegu Towarzyszącym możliwy będzie:
– w Biurze Zawodów – Centrum Handlowe Ogrody ul. Płk. Stanisława Dąbka 152 w dniu 04.06.2022 r.  w godz. 12:00 – 18:00 oraz w dniu 05.06.2022 r. w godz. 8:00 – 10:30 w budynku lodowiska „Helena” MOSiR, ul. Karowa 1, 82-300 Elbląg. Po tym terminie odbiór pakietów startowych nie będzie możliwy.
Odbiór kart startowych w Mini Biegu Piekarczyka odbywać się będzie w dniu 04.06.2022 r. – w Biurze Zawodów – Centrum Handlowe Ogrody ul. Płk. Stanisława Dąbka 152 w dniu 04.06.2022 r.  w godz. 12:00 – 18:00 oraz w dniu 05.06.2022 w godzinach 8:00 – 8:40 w budynku lodowiska „Helena” MOSiR, ul. Karowa 1, 82-300 Elbląg. Po tym terminie odbiór pakietów startowych nie będzie możliwy.
3. W Biegu Głównym i Biegu Towarzyszącym w ramach pakietu startowego zawodnik otrzyma: numer startowy, chip do pomiaru czasu, agrafki, torbę – okolicznościową koszulkę techniczną (opcjonalnie w zależności wykupionej opcji).
4. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
5. Organizator ubezpiecza zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
6. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną.
7. Odbiór nagród i statuetek może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
8. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
9. Organizator nie zapewnia noclegów dla zawodników.
10. W Biegu Piekarczyka nie będą wymagane licencje PZLA.
11. Decyzje służb medycznych dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
12. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin.
13. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę zawodów. W szczególności zabrania się poruszania po trasie zawodów na rowerach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora.
14. Zabrania się przekazywania lub odsprzedaży numeru startowego osobie trzeciej bez wiedzy Organizatora.
15. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami, Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy.
16. W przypadku wprowadzenia zakazu organizacji imprez sportowych w związku z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2, XIII Uliczny Elbląski Bieg Piekarczyka, Bieg Towarzyszący oraz Mini Bieg Piekarczyka mogą zostać odwołane, liczba startujących osób może zostać ograniczona, trasa biegu może zostać zmieniona, a także zmianie może ulec godzina i data startu Biegu Piekarczyka. W przypadku rozdzielenia startów na różne godziny, możliwy jest udział jednego zawodnika w dwóch biegach. O udziale w zawodach decyduje data zaksięgowania przelewu na konto bankowe Organizatora. Osobom, które dokonały płatności, a nie znalazły się na liście startowej wpisowe za udział w biegu zostanie zwrócone na konto.
17. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących pandemii COVID-19 zarówno w biurze zawodów, jak i w trakcie całej imprezy.
18. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
19. Trasa przebiegać będzie ulicami Elbląga, na których odbywać się będzie ograniczony ruch samochodowy. Trasa będzie oznaczona i oddzielona od ruchu samochodowego.
20. W trakcie zawodów obowiązuje całkowity zakaz opuszczania trasy i wbiegania na pasy jezdni, nie będące częścią trasy. Wtargnięcie zawodnika na pasy jezdni, na których odbywać się będzie ruch samochodowy grozi dyskwalifikacją.
21. W trosce o bezpieczeństwo uczestników imprezy Organizator zwraca się z prośbą o bezwzględne stosowanie się do uwag Policji, Straży Miejskiej oraz innych służb porządkowych.
22. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
23. Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

Organizatorzy