Ważna informacja dla zawodników bez nadanego numeru startowego

Zawodnicy, którzy zgłosili się na VI Biegu Ulicznego Piekarczyka, a nie uiścili jeszcze opłaty startowej oraz osoby, które będą chciały zgłosić się do biegu w dniu zawodów informujemy, że limit uczestników w naszych zawodach ustalony jest na 500 osób. W dniu imprezy będziemy przyjmować zgłoszenia w kolejności w jakiej stawią się zawodnicy w biurze zawodów, a wcześniejsze zgłoszenie się do systemu nie gwarantuje miejsca na ostatecznej liście startowej. Jeśli wnosili Państwo opłatę startową w ostatnich 7 dniach, to prosimy o dostarczenie do biura zawodów potwierdzenia przelewu.

Informujemy, że biuro znajduje się na Bulwarze Zygmunta Augusta przy ul. Wodnej w Elblągu i jest czynne w godzinach 9:00-11:00. Osoby, które nie mają jeszcze nadanego nr startowego prosimy o przybycie w pierwszej godzinie pracy biura zawodów..